jouluvalot

Ajankohtaista

Moniammatillisen viranomaisyhteistyön Lasta-seula mallista uutta tutkittua tietoa

Lasta-seula-malli on moniammatillisen viranomaisyhteistyön malli tilanteisiin, joissa lapsen epäillään joutuneen pahoinpitely- tai seksuaalirikoksen kohteeksi. Mallia ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli kuvata alueellisia eroja Lasta-seula-mallin käytössä, arvioida toimintamallin yhteyttä esitutkinnan kestoon sekä selvittää Lasta-seula-mallin toimivuutta.

Tutkimus osoittaa, että Lasta-seula-mallia sovelletaan alueilla erilaisin tavoin ja tavoittein. Alueelliset erot käytännöissä ovat paikoin niin suuria, että yhden yhtäläisen Lasta-seula-mallin olemassaolo voidaan kyseenalaistaa. Huolimatta toimintatapojen eroista tulokset kuitenkin korostavat moniammatillisen viranomaisyhteistyön tärkeyttä lapsiin kohdistuvien
rikosepäilyjen esikäsittelyssä. Tutkimustulokset tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten hyödyntämistä poliisin esikäsittelytyön tukena sekä säännöllisten monialaisten palaverien järjestämistä esitutkinnan tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi. Tulosten mukaan moniammatillinen esikäsittely edistää laadukasta tiedonkeruuta ja päätöksentekoa sekä tukee lapsen edun kokonaisvaltaisempaa huomiointia. Rekisteriaineiston perusteella
Lasta-seula-mallin mukaisten toimintatapojen käyttö alueella on yhteydessä myös lyhempään esitutkinnan kestoon.

Valtioneuvoston tiedote: Tutkimus: Moniammatillinen yhteistyö tehostaa lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämistä

Tutustu julkaisuihin:

Fadjukoff, Mari; Hautamäki, Sari; Hakala, Venla ja Ellonen, Noora 2023: Lasta-seula-malli lapsiin kohdistuvan väkivallan rikosepäilyjen selvittämisen välineenä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:61.

Mari Fadjukoff & Noora Ellonen: POLICY BRIEF 2023:39: Lapsirikosasioiden moniammatillinen esikäsittely huomioitava lainsäädännössä (tietokayttoon.fi)

Lapsuuskokemuksia-kyselylomake (ACE-THL) haitallisten lapsuudenkokemusten tutkimukseen

Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisun kansilehti

Haitalliset lapsuudenkokemukset ovat tärkeitä myöhemmän psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen pahoinvoinnin ennustajia. Tämän vuoksi niiden luotettava arviointi on tärkeää sekä väestötutkimuksissa että sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Nykyisin käytössä olevissa haitallisia lapsuudenkokemuksia luotaavissa kyselyissä on sekä sisällöllisiä ja psykometrisiä puutteita. Uusi Lapsuuskokemuksia-kysely tehtiin vastaamaan näihin tutkimuskirjallisuudesta nouseviin parannustarpeisiin.

Kyselyssä on 14 väittämää, joihin vastataan viisiportaisella vastausasteikolla. Kyselyä pilotoitiin yksilöhaastatteluilla ja laajalla kyselytutkimuksella, johon kuului myös toistomittaus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) kehitetty Lapsuuskokemuksia-kyselylomake (ACE-THL) on vapaasti saatavilla alta löytyvän julkaisun liitteenä ja käytettävissä tutkimuskäyttöön.

”Toivomme kyselylomakkeen leviävän mahdollisimman monelle taholle nyt kun kiinnostus haitallisten lapsuudenkokemusten ehkäisyyn on Suomessa laajempaa kuin koskaan. Toistaiseksi suosittelemme lomaketta ensisijaisesti tutkimuskäyttöön, sillä ACE-lomakkeiden käytöstä asiakastyössä tarvitaan vielä lisää tutkimustietoa.”, kertoo julkaisun työryhmässä mukana ollut Taina Laajasalo THL:stä.

Tutustu julkaisuun ja kyselylomakkeeseen:

THL Tutkimuksesta tiiviisti 55/2023: Lapsuuskokemuksia-kyselylomake (ACE-THL) haitallisten lapsuudenkokemusten tutkimukseen (Julkari)

Kyselylomakkeen prosessista julkaistiin myös tieteellinen artikkeli:

Hietamäki, J., Laajasalo, T., Lindgren, M., & Therman, S. (2023). Development and initial validation of the THL Adverse Childhood Experiences Questionnaire (ACE-THL). Child abuse & neglect, 146, 106483. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106483

Nyt voit tilata kahta Barnahus-hankkeen julkaisua maksutta käyttöön työpaikallesi

Avaamme mahdollisuuden tilata painokappaleita julkaisustamme Käsikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaan (poliisi.fi)

Lisäksi meiltä on mahdollista tilata lapsille, nuorille ja perheille jaettavaa esitettä “Me autamme sinua”. Esite on taiteltuna A6-kokoinen (10,5cmx14,8cm) ja se avautuu haitarimaisesti. Esitteen toisella puolella kerrotaan lyhyesti eri viranomaisten toiminnasta tilanteissa, joissa epäillään lapseen tai nuoreen kohdistunutta väkivaltaa. Toisella puolella on kuvattu palvelupolun muotoon eri vaiheet, joita väkivaltaepäilyn selvittämiseen liittyy.

Tilaa täältä työpaikallesi painokappaleita:

Tilauslomake: Käsikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaan (Webropol)

Tilauslomake: Me autamme sinua -esite (Webropol)

Postitamme materiaalit noin kuukauden sisään. Jos herää kysyttävää, voitte laittaa viestiä osoitteeseen barnahus@thl.fi.

Poliisien käsikirjan kansi
Haitariesite pöydällä

Hengellinen väkivalta oli esillä OYSin / Pohjoisen YTA:n Barnahus-tiimin webinaarissa

Perjantaina 1.12. keskityttiin koko päivän ajan hengellisen väkivallan teemaan webinaarissa ”Hengellinen väkivalta uskonyhteisöissä – lapsen näkökulmasta osa II”. Päivän puhujat käsittelivät aihetta kuvaillen tarkemmin ilmiötä ja sitä, mitä sote-alan palvelujärjestelmissä siitä olisi hyvä huomioida. Lisäksi esitettiin ongelmia ja ratkaisuehdotuksia sekä sitä, millaista voisi olla lapsiin kohdistuvan hengellisen väkivallan ammatillinen kohtaaminen.

Webinaari oli jatkoa OYSin / Pohjoisen YTA:n hanketiimin maaliskuussa järjestämälle webinaarille ja siitä syntyneelle yhteistyölle. Molemmat tilaisuudet kiinnostivat ammattilaisia: maaliskuun webinaariin oli ilmoittautunut yli 800 osallistujaa ja jälkimmäiseenkin reilu 400.

Hengellisen väkivallan webinaarin avaus
Webinaarin avasi OYSin Barnahus-hanke Pohjois-Suomen YTA-alueelta.

Vinkkejä vanhemman kanssa keskusteluun väkivaltaepäilytilanteissa

Kuva materiaalista, jossa vinkkejä vanhemman kanssa keskusteluun väkivaltaepäilystä

Barnahus.fi sivustolle on koottu vinkkejä siihen, minkälaisista asioista lapsen vanhemman kanssa voi keskustella silloin, kun lapsen epäillään joutuneen väkivallan uhriksi tai väkivallan todistajaksi.

Lapsen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että hänestä huolta pitävät aikuiset pystyvät tukemaan häntä ja luomaan turvalliset kasvuolosuhteet väkivaltakokemusten tai perheeseen liittyvän rikosepäilyn selvittämisen aikana. Koosteen tarkoitus on inspiroida ja rohkaista keskusteluun. Jokainen käyty keskustelu on erilainen ja pohjautuu huolta pitävän aikuisen tarpeisiin ja ammattilaisen rooliin ja tehtäviin kullakin hetkellä.

Materiaalin on koonnut HUS-alueen Barnahus-tiimistä psykologi Liisa Järvilehto, joka työskentelee HUSin Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä.

Pääset materiaaliin tästä.

Muistathan päivittää meille yhteystietosi, voit antaa myös palautetta kirjeestä

Jos huomaat, että verkostokirjeemme tulee vielä vanhaan osoitteeseesi esimerkiksi hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen, ilmoitathan muutoksista, jotta kirje tulee perille myös ensi vuonna. Päivitä meille uusi sähköpostiosoitteesi tällä lomakkeella (Webropol). Jos haluat antaa palautetta kirjeen sisällöstä tai esittää toiveita, voit antaa palautetta täällä (Webropol). Kiitämme jo etukäteen kaikesta palautteesta!

Hanketyöntekijäesittelyssä: Terhi Solasaari, Barnahus-satelliittityöntekijä, Helsingin kaupunki

Terhi Solasaari
Kuva: Terhi Solasaari

Hei! Olen Terhi Solasaari, Helsingissä asuva lastenlääkäri, jonka sielunmaisema on Saimaalla. Lääkärin peruskoulutuksen olen saanut Tarton yliopistossa. Lastenlääkäri-koulutuksen ensimmäiset vuodet olin opissa Lappeenrannassa Etelä-Karjalan keskussairaalassa ja yliopistopalvelut suoritin Helsingissä Lastenklinikalla. Valmistumisen jälkeen työskentelin upouudessa Lastensairaalassa ja viimeiset 2 vuotta olen työskennellyt Helsingin kaupungilla. Ensimmäinen vuosi sujui uutta Lastentautien vastaanottoa perustaessa ja nyt tuli täyteen juuri ensimmäinen vuosi toimintaa.

Mikä on roolisi Barnahus-hankkeessa?

Lastentautien vastaanoton lisäksi uutta on myös kaupunkitasoinen Barnahus-tiimi, jonka lääkärinä työskentelen. Tiimin lääkärinä vastaan 3–15-vuotiaiden lasten ja nuorten somatiikan tutkimuksista lievissä väkivaltatapauksissa ja konsultoin perustason ammattilaisia. Barnahus-työhön kuuluu myös runsaasti kehittämistyötä, jota teemme koko tiimin voimin.

Mikä on tällä hetkellä keskeisin asia, johon työaikaasi hankkeessa kuluu?

Viime viikkoina aikaa on mennyt paljon ihan ydintehtäviin: somatiikan tutkimuksiin ja lausuntojen kirjoittamiseen. Seuraava tavoitteemme on rekrytoida sairaanhoitaja Barnahus-tiimiin ja hioa yhteistyötä lastensuojelun virka-aikaisen päivystystiimin kanssa.

Kerro joku asia, josta olet iloinen

Olen iloinen, että tehty työ alkaa tuottaa tulosta – niin Barnahus-tiimi kuin Lastentautien vastaanottokin ovat vakiinnuttamassa paikkaansa osana perustason palveluja Helsingin kaupungilla. Työn ulkopuolella iloitsen talviuinti-kauden käynnistymisestä Pikkukoskella!

 

Tulevat Barnahus-hankkeen järjestämät tilaisuudet:

19.1.2024 klo 9-10.30: Julkaisutilaisuus: Psykososiaaliset menetelmät lasten traumaattisten kokemusten käsittelyyn – kokemuksia Barnahus-hankkeessa pilotoiduista ja jalkautetuista työmenetelmistä. Ilmoittautuminen ja ohjelma on julkaistu!

Muut tilaisuudet:

LKK-koulutusta tarjolla vuonna 2024:

Ensi- ja turvakotien liitto kouluttaa lisää menetelmäosaajia ja tarjoaa tukea jo koulutetuille LKK-ohjaajille!

Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen ohjelman (LKK) prosessikoulutus alkaa helmikuussa 2024.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutukseen: Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen -koulutus (LKK) 2024 – Ensi- ja turvakotien liitto (ensijaturvakotienliitto.fi)

Konsultaatiotunnit LKK/CPC-CBT koulutuksen suorittaneille ammattilaisille 2024.

Konsultaatio tarjoaa ryhmämuotoisesti työnohjauksellista tukea LKK-perheprosessin ohjaamiseen.

Kenelle: LKK-koulutuksen (myös CPC-CBT-koulutuksen) suorittaneille ammattilaisille jäsenyhdistyksissämme ja hyvinvointialueilla.

Kesto ja sisältö: Konsultaation kesto on yksi (1) tunti. Osallistuja voi konsultaatiossa kysyä neuvoa ja saada tukea esim. LKK-ohjaukseen aloittamiseen, perheprosessiin ja ohjauksen päättämiseen.

Hinta: ETKL:n jäsenyhdistyksille maksuton, muut organisaatiot 85 € (Alv. 0 %).

Vuonna 2024 konsultaatiotunteja on kerran kuukaudessa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Koulutukset ammattilaisille – Ensi- ja turvakotien liitto (ensijaturvakotienliitto.fi)

Tuoreita lapsiin ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä julkaisuja:

Barnahus-verkkokoulu on käytettävissänne! Saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Barnahus-verkkokoulu

Maksuton Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille. Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin… Lue lisää Barnahus-verkkokoulu

Tutustu myös julkaisuihimme:

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Lue tästä Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Lue tästä Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Lue tästä Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa (Julkari)

Lue tästä

Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta : Pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa (Julkari)

Lue tästä

Lisää Barnahus-hankkeen julkaisuja löydät osoitteesta https://barnahus.fi/julkaisut/

Seuraava kirje ilmestyy tammikuussa 2024. Barnahus-hanke toivottaa levollista joulun aikaa ja palaamme taas ensi vuonna!

Vinkkejä, ideoita, palautteita ja kehittämistoiveita otetaan mielellään vastaan palautelomakkeen kautta.

Peruuta kirjeen tilaus tai ilmoita muuttuneista yhteystiedoista (Webropol).