kuura

Ajankohtaista

Uusia julkaisuja ja koulutusta ammattilaisille seksuaaliväkivaltaa kokeneiden nuorten kohtaamisesta ja psykososiaalisesta tuesta

Julkaisimme lokakuun alussa kaksi julkaisua nuorisosensitiivisestä työstä seri-tukikeskuksissa. Työtä on kehitetty Barnahus-hankkeessa vuodesta 2019 lähtien.

Tästä voit katsoa näihin liittyvän Nuoret seksuaalirikoksen kokijana -koulutuksen ja julkaisutilaisuuden tallenteen puheenvuoroittain leikattuna (Youtube)

Tutustu julkaisuihin:

Miten kohdata 12–19-vuotias nuori, jonka epäillään kokeneen seksuaaliväkivaltaa? – Tietopaketti ammattilaiselle (barnahus.fi)

Nuoret seksuaalirikoksen kokijana : Alle 20-vuotiaiden seksuaaliväkivaltaa kokeneiden nuorten psykososiaalinen tuki ja sen kehittäminen (Julkari)

Julkaisuista toinen on tehty ammattilaisille käytännön työhön ja toinen on suunnattu päättäjille.
Noora Kannisto Pirkanmaan hyvinvointialueen ehkäisevästä väkivaltatyöstä kertoi koulutuksessa, mitkä tekijät auttavat ammattilaista kohtaaman seksuaaliväkivaltaa kokeneita nuoria.
Psykologi Sini Vehkaoja Husista puhui tilaisuudessa siitä, miten keskustella nuoren kanssa seksuaaliväkivaltaepäilytilanteessa.

Euroopan neuvoston julkaisu tuo uutta tietoa Barnahus-mallin tilanteesta eri Euroopan maissa

Barnahus-mallin juurtuminen toimintatavaksi lapsiin kohdistuvissa väkiepäilyselvityksissä on eri Euroopan maissa eri vaiheissa. Tuore Euroopan neuvoston tekemä selvitys kuvaa tämänhetkistä tilannetta ja tuo esiin minkälaisia onnistumisia ja haasteita malli on tuonut jäsenmaille.

”Monialainen yhteistyö, ammattilaisten koulutus, mallin sisältyminen lainsäädäntöön ja tiedonvaihdon vahvistaminen ovat tärkeä osa suomalaista mallia”, kertoi Barnahus-hankkeen johtava tutkija Taina Laajasalo julkaisutilaisuudessa Strasbourgissa.

Tutustu julkaisuun:

Barnahus: a European journey – Mapping study on multidisciplinary and interagency child-friendly justice models responding to violence against children
in Council of Europe member states

Väkivaltatutkimus halki tieteiden kentän -seminaarissa kuultiin monipuolisesti ajankohtaisesta väkivaltatutkimuksesta

THL:n väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymä järjesti 23.10. Väkivaltatutkimus halki tieteiden kentän II -hybridiseminaarin. Kuulolla oli n. 350 väkivalta-aiheisiin liittyvää tutkimusta tekevää tai siitä kiinnostunutta ammattilaista. Barnahus-hanke oli tiiviisti mukana seminaarin järjestämisessä.

Tänä vuonna aiheena olivat esimerkiksi kansainväliset mallit lähisuhdesurmien selvittämisessä, lasten ja nuorten väkivaltakokemusten muutokset lapsiuhritutkimusten perusteella, vammaiset henkilöt lähisuhdeväkivallan kokijana sekä virtuaalitodellisuus myötätunnon vahvistajana.

Tilaisuuden tallenne puheenvuoroittain (Youtube) on katsottavissa vapaasti ja tallenteen linkkiä saa mielellään jakaa aiheesta kiinnostuneille kollegoillekin!

THL:n väkivaltatutkimusseminaari järjestettiin jo toista kertaa.

Syys-lokakuun vaihteessa tapasimme eri alojen asiantuntijoita tapahtumissa

Osallistuimme Hyvinvointiareenaan, jossa julkistettiin tämän vuoden Kouluterveyskyselyn tulokset. Lisäksi olimme mukana Varhaiskasvatusmessuilla ja Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä THL:n väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymän ständillä kertomassa toiminnastamme ja tapaamassa lasten ja nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia. Barnahus-hankkeen erityisasiantuntija Miia Ståhlberg oli lisäksi mukana alatyöryhmässä Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä puhumassa henkisestä väkivallasta ja sen tunnistamisen ja puuttumisen haasteista. Samalla julkaistiin aiheesta myös THL-blogi: Lapset kokevat Suomessa enemmän henkistä väkivaltaa kuin Ruotsissa.

Barnahus-esitettä on jaettu syksyn tapahtumissa.
Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä 2023 Turun Logomossa oli paljon väkeä ja monia kohtaamisia.

Hanketyöntekijäesittelyssä: Anu Hertman, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen lapsiperhepalvelut

Anu Hertman
Kuva: Anu Hertman

Moikka! Olen Anu Hertman ja koulutukseltani lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen sosionomi YAMK. Ennen Barnahus-hankkeeseen siirtymistä olen toiminut sosiaaliohjaajana Päijät-Hämeessä lähes kymmenen vuotta erilaisissa työtehtävissä lapsiperhepalveluissa. Aiemmalta koulutukselta olen insinööri. 

Olen aloittanut Barnahus-koordinaattorina vuoden 2023 alusta Päijät-Hämeen hyvinvointialueen lapsiperhepalveluissa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on käynnistetty tänä vuonna HUS:n alaisuudessa Barnahus-satelliittitoiminnot. Barnahus-hankkeen aikana HUS:n Barnahus-yksikkö eli lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikkö ostaa LASTA-seulapalvelut Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta. Mallin ideana on toteuttaa paikallisesti Päijät-Hämeen alueen LASTA-seulat, jotka aiemmin on tehty HUS:n Barnahus-yksikössä. Päijät-Hämeessä pilotoidaan LASTA-mallia, sisältäen taustatietolomakkeen ja monialaisen yhteistyökokouksen pilotoinnin.

Työaikaani on kulunut hankkeessa eniten LASTA-taustatietolomakkeiden tiedonkeruuseen ja täyttämiseen. Vielä loppuvuoden aikana alueella olisi tarkoitus aloittaa myös monialaisten LASTA-yhteistyökokousten pilotointi. Lisäksi olen paikallisesti koordinoinut ja kehittänyt viranomaisyhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tarvittaessa minulla on mahdollisuus konsultoida HUS:n lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikköä, jonka on sovittu toimivan alueen OT-tasoisena konsultaatioyksikkönä vaativimmissa tapauksissa.

Olen erityisen iloinen siitä, kun saan olla mukana Barnahus-hankkeessa oppimassa uusia asioita. Iloitsen myös siitä, että olen uskaltanut aloittaa tänä syksynä talviuinnin vastapainona työlle.

 

Tulevat Barnahus-hankkeen järjestämät tilaisuudet:

6.11.2023 klo 9-10: LASTA-seula -malli lapsiin kohdistuvan väkivallan rikosepäilyjen selvittämisen välineenä. VN-TEAS RAPORTIN JULKAISUTILAISUUS.

1.12.2023 klo 8.30-9.30: Julkaisutilaisuus: Lasten traumaattisten kokemusten käsittely – kokemuksia Barnahus-hankkeessa jalkautetuista psykososiaalisista työmenetelmistä Lisätietoa luvassa pian!

1.12.2023 klo 9-15.30: OYS-alueen Barnahus-hanke järjestää webinaarin: Hengellinen väkivalta uskonyhteisöissä – lapsen näkökulmasta osa 2. Ohjelma tarkentuu vielä otsikkotasolla, mutta aikataulu ja puhujat on julkaistu ja ilmoittautuminen auki.

Muut tilaisuudet:

3.11.2023 klo 12-15.30: ACElife-hanke järjestää tilaisuuden: Tiedämmekö mitä teemme? – Lastensuojelun palveluiden vaikuttavuus ja vaikuttavuuden tutkiminen (THL tapahtumakalenteri)

7.11.2023 klo 12-16: Loisto setlementti ry:n seksuaaliväkivaltatyö ja Nuorten Exit ry järjestävät yhteisen maksuttoman koulutuksen: Jokainen voi kohdata -taitoja nuorten seksuaalisten rajojen vahvistamiseen.

9.-10.11.2023: Traumaterapiakeskuksen ja Psykologiliiton järjestämä Kriisi- ja traumakonferenssi. Barnahus-hanke mukana symposiumissa aiheella: Traumafokusoidun terapeuttisen menetelmän kansallinen implementaatio – kokemuksia Barnahus-hankkeesta.

15.11.2023 klo 8.30-15.30: Pelastakaa Lasten Nettivihjeen vuosittainen lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa käsittelevä seminaari, tänä vuonna aiheena: Tunnista ja turvaa – Tutkimusten ja käytännön näkökulmia lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Ilmoittautuminen 8.11.2023 mennessä Aluehallintoviraston tapahtumasivulta

22.11.2023 klo 13-16: Oikeusministeriö toteuttaa koulutuksen lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta vihapuheesta ja viharikoksista oppilashuollon henkilöstölle. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä oppilashuollon henkilöstön ymmärrystä ilmiöstä sekä antaa käytännön työkaluja vihapuheen ja viharikosten ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan. Koulutus on osa oikeusministeriön koordinoimaa kaksivuotista Vertaisina vihaa vastaan –hanketta, jonka tavoitteena on tehostaa puuttumista rasismiin, syrjintään ja viharikoksiin vertaisoppimisen keinoin. Ilmoittautuminen viimeistään 21.11.2023 Webropol-lomakkeella.

12.12.2023 klo 12-15.30: ROAD – kohti rikoksetonta elämää -hankkeen loppuwebinaari. Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu täältä.

Tuoreita lapsiin ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä julkaisuja:

Barnahus-verkkokoulu on käytettävissänne! Saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Barnahus-verkkokoulu

Maksuton Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille. Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin… Lue lisää Barnahus-verkkokoulu

Tutustu myös julkaisuihimme:

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Lue tästä Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Lue tästä Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Lue tästä Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa (Julkari)

Lue tästä

Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta : Pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa (Julkari)

Lue tästä

Lisää Barnahus-hankkeen julkaisuja löydät osoitteesta https://barnahus.fi/julkaisut/

Seuraava kirje ilmestyy marraskuussa 2023. Kiitos mielenkiinnosta!

Vinkkejä, ideoita, palautteita ja kehittämistoiveita otetaan mielellään vastaan palautelomakkeen kautta.

Peruuta kirjeen tilaus tai ilmoita muuttuneista yhteystiedoista (Webropol).