Barnahus-verkostokirje 1/2023

Ajankohtaista

Barnahus-hankkeen johtavaksi asiantuntijaksi THL:n on valittu YTM Sini Stolt

Sini aloittaa hankkeessa helmikuun aikana. Tulemme tutustumaan Siniin paremmin seuraavissa kirjeissä. Aiemmin tehtävää hoitanut oikeuspsykologi, johtava tutkija Taina Laajasalo siirtyy ACE-life tutkimuskonsortioon THL-osahankkeen johtajaksi, mutta osallistuu tänä vuonna n. 30 % työajalla edelleen Barnahus-hankkeen työhön.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tutustui Barnahus-hankkeeseen

Anna-Maja Henriksson tutustumassa Barnahus-hankkeeseen

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kävi joulukuussa kahden erityisavustajansa kanssa tutustumassa Barnahus-hankkeeseen. Ministerin aloitteesta tapahtunut vierailu toteutettiin HUSin OiPsy-yksikössä. Johtava asiantuntija Taina Laajasalo esitteli hanketta kansallisesta näkökulmasta ja aluekoordinaattori Eeva Nikkola kertoi HUS-alueen hanketoiminnasta. Lastenpsykiatri Merja Oksanen puolestaan esitteli OiPsy-yksikön toimintaa. Tapaamiseen osallistui myös HUSin Barnahus-hanketyöryhmä sekä OiPsy-yksikön työntekijöitä. “Vierailu onnistui hyvin. Kävimme kiinnostavaa keskustelua ja ministeri oli hyvin perillä väkivaltailmiön moninaisuudesta ja sen tutkimiseen liittyvistä haasteista”, kertoo Eeva Nikkola.

Barnahus-verkostokirje uudistui, ilmoitathan meille muuttuneista yhteystiedoista

THL:n julkaisema Barnahus-verkostokirje julkaistaan tammikuussa 2023 ensimmäistä kertaa verkkosivupohjaisena. ”Verkkosivupohjainen kirje on saavutettavuuden kannalta helpompi toteuttaa ja kirjettä on myös kätevämpi jakaa näin esimerkiksi kollegoille”, kertoo kirjettä kokoava suunnittelija Matleena Huittinen THL:stä. ”Lisäksi lukijat ohjautuvat samalla uusille barnahus.fi -sivuillemme, jossa on tarjolla monipuolista tietoa ja uusimpia tutkimusnäyttöön perustuvia työkaluja väkivaltailmiön parissa toimiville ja väkivaltaa kokeneita kohtaaville ammattilaisille”, Huittinen jatkaa. Toivomme, että kirjeen sisältö vastaa jatkossakin lukijoiden tarpeisiin. Verkostokirjeestä saakin mielellään antaa meille palautetta ja esittää toiveita sisällöistä oheisen palautelomakkeen (Webropol) kautta.

Päivitäthän meille myös tietosi, jos esimerkiksi sähköpostiosoitteesi on muuttunut hyvinvointialueelle siirtymisen myötä. Yhteystietojen päivittäminen onnistuu yhteystietolomakkeella (Webropol).

Haku seuraavaan TF-KKT koulutukseen on auki, hae 15.2.2023 mennessä!

Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-KKT) -hoitomalli soveltuu lasten ja nuorten psyykkisten traumojen sekä traumaattisen surun hoitoon. 

Hae mukaan seuraavaan huhtikuussa 2023 alkavaan maksuttomaan noin vuoden kestävään koulutukseen 15.2.2023 mennessä!

Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja hakukriteereistä ja hae koulutukseen tästä (pdf 148 kt)

Voit myös tilata meiltä maksuttomasti sähköisen version suomennetusta teoksesta Lasten ja nuorten trauman ja traumaattisen surun hoito (Webropol).

Laaja tietopaketti kehitysvammaisten lasten ja nuorten tukemisesta ja hoitamisesta väkivaltakokemusten jälkeen

OYSin ja THL:n Barnahus-tiimit järjestivät tammikuun lopussa webinaarin kehitysvammaisten lasten ja nuorten tukemisesta sekä hoitamisesta väkivaltakokemusten jälkeen. Tilaisuuden tallenne puheenvuoroittain (Youtube) on katsottavissa kahden kuukauden ajan. Otamme mielellään vastaan palautetta tilaisuuden sisällöistä palautelomakkeen (Webropol) kautta. Päivän palautteissa kiiteltiin mm. monipuolisista ja asiantuntevista puheenvuoroista sekä konkreettisista esimerkeistä ja ideoista arjen työhön.

Uusia koulutuksia tarjolla rikosprosessin laadun varmistamiseksi, hakuaika käynnissä

Tays-alueen Barnahus-hanke järjestää yhteistyössä TAMKin kanssa maksuttoman lasten ja nuorten seksuaalirikosuhrien somaattisen tutkimuksen koulutuksen.

Koulutuksen tavoitteena on:

  • kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia lasten somaattisten tutkimusten tekemiseen, vammojen dokumentoimiseen ja oikeuslääketieteellisten näytteiden taltiointiin 
  • parantaa ja syventää ammattilaisten osaamista somaattisten tutkimusten osalta lapsiin kohdistuvissa rikoksissa 
  • varmistaa kansallisesti laadullisia ja yhdenmukaisia erityisosaamista vaativia palveluita alaikäisille seksuaaliväkivallan uhreille

Lue tarkemmin koulutuksesta ja hae mukaan 28.2.2023 mennessä!

Lisäksi Suomeen koulutetaan ensimmäistä kertaa myös oikeushoitajia. Koulutus on suunniteltu THL:n oikeuslääkintäyksikön sekä OAMKin ja TAMKin yhteistyönä.  Oikeushoitaja on koulutettu hoitamaan eri rikoksista epäiltyjä sekä väkivallan ja pahoinpitelyn uhreja. Oikeushoitaja tunnistaa, kerää ja dokumentoi rikokseen liittyviä lääketieteellisiä todisteita myöhempää oikeudellista käyttöä varten. Oikeushoitajan tehtävänä on varmistaa tehokas ja laadukas virka-apu.  Lue koulutuksen tiedote ja hae mukaan 1.5.2023 mennessä.

Tulevat Barnahus-hankkeen järjestämät tilaisuudet:

Muut tilaisuudet:

6.2.2023 klo 8.45–16.30 Radik-hanke järjestää: Väkivallan pelko ja lumo: nuoret, jengit ja väkivalta (THL Tapahtumakalenteri)

Tuoreita lapsiin ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä julkaisuja:

  • Sisäministeriön ja Poliisin uusi Nuoret ja rikollisuus -sivusto tarjoaa nuorille tietoa siitä miten tunnistaa tilanne, jossa on tapahtunut rikos, ja mistä saa apua, jos on kohdannut rikoksen. Barnahus-poliisiasiantuntija Miia Lehtinen on ollut mukana kokoamassa sivustoa. Sivustolla julkaistusta Youtube-videosta on julkaistu tiedote, jossa mukana ovat myös Pelastakaa Lasten Nettivihje ja Rikosuhripäivystys: Jokaisella on oikeus omiin rajoihin – myös verkossa (poliisi.fi)
  • Suojellaan Lapsia ry:n uusi #Myfriendtoo -sivusto toimii käytännön työkaluna häirinnän, houkuttelun ja seksuaalirikosten nuorille uhreille. Materiaalit perustuvat oikeuspsykologi Hanna Lahtisen tuoreisiin tutkimustuloksiin.

Hanketyöntekijäesittelyssä: Emma Päättönen, sosiaalityöntekijä, OYS

Hei, olen Emma Päättönen ja työskentelen Oulun yliopistollisessa sairaalassa Barnahus-hankkeessa sosiaalityöntekijänä. Olen aloittanut hankkeessa elokuussa 2022. Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä YTM. Aloitin tammikuussa ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija -moniammatilliset YAMK-opinnot työn ohessa. Opinnoissa painottuu tulevaisuuden tutkimus, joka on olennainen osa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua. Ennen hanketyötä olen työskennellyt sosiaalityöntekijänä perhesosiaalityössä, adoptioneuvojana, erityisryhmien parissa sekä ensi- ja turvakotityössä.

Teen monipuolisesti eri työtehtäviä hankkeessa. Meillä on laaja alue ja osallistun moniammatillisten verkostojen ja toimijoiden yhteistyöverkostoihin, joissa tavoitteena on tiivistää alueen toimijoiden yhteistyötä ja rakentaa yhdessä sovittuja raameja ja toimintamalleja alueiden toimijoille. Osallistun myös Lasta-koordinaation kehittämistyöhön. Vastaan sosiaalityöntekijöille tarkoitetusta konsultaatiopalvelusta ja olen mukana OYS:n moniammatillisessa tutkimushankkeessa, jossa selvitetään taustatekijöitä alle 3-vuotiaiden lasten yleisanestesiaan vaativalle hammashoidolle.

 Osallistun koulutuksien suunnitteluun ja ajankohtaista on 28.3 pidettävä webinaari hengellinen väkivalta osana uskonyhteisöä – lapsen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan webinaariin! Lisäksi työstän perehdytyspakettia sosiaalityöntekijöille tilanteisiin, kun lapseen tai nuoreen on kohdistunut väkivaltaa.

Hankkeessa työskentely on monipuolista ja työ on mielenkiintoista. Teen joustavasti etätöitä ja olen nauttinut, kun lounastauolla voi käydä kävelyllä valoisan aikaan. Lisääntynyt valo ja lähestyvä kevät ilahduttavat!

Barnahus-verkkokoulu on käytettävissänne! Saatavilla myös ruotsiksi ja pian englanniksi.

Barnahus-verkkokoulu

Maksuton Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille. Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin… Lue lisää Barnahus-verkkokoulu

Kannattaa myös tutustua julkaisuihimme:

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Lue tästä Käsikirja lapsiin kohdistuvien väki- valta- ja seksuaalirikosten tutkin- taan (poliisi.fi)

Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Lue tästä Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikos- ten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus (Julkari)

Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Lue tästä Vanhempana Suomessa – ulkomaa- laistaustaisille suunnatun psy- koedukatiivisen pilottiryhmän käsi- kirja (Julkari) & Föräldraskap i Fin- land : Handbok för psykoedukativ pilotgrupp riktad till utrikes födda

Suunnitelma lapsen edunvalvonnan kehittämisestä valtakunnallisesti rikosasioissa ja lastensuojeluasioissa (Julkari)

Lue tästä

Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta : Pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa (Julkari)

Lue tästä

Lisää Barnahus-hankkeen julkaisuja löydät osoitteesta https://barnahus.fi/julkaisut/

Kiitos mielenkiinnosta! Seuraava kirje ilmestyy helmikuussa 2023.

Vinkkejä, ideoita, palautteita ja kehittämistoiveita otetaan mielellään vastaan palautelomakkeen kautta.

Peruuta kirjeen tilaus tai ilmoita muuttuneista yhteystiedoista (Webropol).