Yhteistyökumppaneiden materiaalit

Euroopan neuvosto suojelee ja edistää kaikkien, myös lasten, ihmisoikeuksia (Euroopan neuvosto).

Pelastakaa lapset ry on maailman suurin poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton lapsen oikeuksia ajava järjestö (Pelastakaa lapset ry).

Promise 3-hanke tukee Barnahus-standardien mukaisten toimintakäytäntöjen juurruttamista Euroopassa (Promise 3-hanke).

Suojellaan lapsia ry:ssä kaiken työn tarkoituksena on lisätä tietoisuutta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ilmiöstä ja vahvistaa lasten suojelua, jotta näitä rikoksia voisi ennaltaehkäistä (Suojellaan Lapsia ry).

Turvallinen Oulu -hankkeen (2019–2022) päätavoitteena on ennalta ehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia Oulussa (Turvallinen Oulu). Hankkeen materiaalit löytyvät osoitteesta: www.​turvataitokasvatus.​fi 

Väestöliitto on  järjestö, joka edistää hyvinvointia, turvallisia ihmissuhteita ja ihmisoikeuksia (Väestöliitto).