Vanhempana Suomessa: Ulkomaalaistaustaisille suunnatun psykoedukatiivisen pilottiryhmän käsikirja

Skogberg, N. & Laajasalo, T. Vanhempana Suomessa, THL:n julkaisuja MUU-sarjassa 336/2020

Ulkomaalaistaustaisten lasten ja perheiden näkökulmasta yhteisen kielen puute ja viranomaisten toimintatapojen vieraus todennäköisesti entisestään korostavat tutkintaprosessiin itsessään liittyvää ylimääräistä kuormitusta. Vanhemmilla saattaa olla virheellisiä käsityksiä siitä, mitä väkivalta lapsen kannalta merkitsee ja millaisia toimia ja sanktioita lapseen kohdistuvasta väkivallasta seuraa. Myös lapsen poliisikuulemisen haittavaikutukset korostuvat erityisesti ulkomaalaistaustaisissa perheissä. Valitettavan usein perheet saavat ajankohtaista tietoa tapauksen käsittelystä
niukasti ja viiveellä. Tällaisessa epävarmassa tilanteessa maahan muualta tulleet vanhemmat saattavat menettää luottamuksen esimerkiksi koulun ja muiden viranomaisten toimintaan.