Oikeusnäkökulma yhdenvertaisuus, tasa arvo ja lasten oikeudet