Materiaalia uusille Barnahus-työntekijöille

TeemaVerkosta löytyvä materiaaliVierailukohde tai muu yksiköllinen perehdytys
Barnahus- arvot ja periaatteetBarnahus-standardit suomeksi, yhteenveto
Kansainvälisen Barnahus-verkoston kotisivut
Lapsiin kohdistuva väkivalta: selvittämisen ja tuen periaatteetBarnahus verkkokoulu
Poliisin käsikirja, lapsirikostutkinta: Poliisin käsikirja
Seri-tukikeskukset
LASTA-seula toiminta (www.barnahus.fi)
LASTA-taustatiedon keruulomake LASTA lomake
Esittelyvideot LASTA toiminnasta
Haastattele alueesi poliisin lapsitutkijaa
Barnahus-yksikköjen toimintaLapsiin kohdistuvien väkivaltarikosten selvittäminen terveydenhuollossa: Selvitys Lasten oikeuspsykiatrian yksiköiden toiminnastaVierailu oman alueen Barnahus-keskuksessa. Tavoitteena:
– tutustua eri ammattiryhmien työnkuvaan
– seurata monialaista yhteistyötä
– seurata lapsen haastattelu ja/tai monialaista
esiselvittelyä
Barnahus-hanke: hankkeen toiminta, konteksti ja tulevaisuusHankesuunnitelmaOman alueen Barnahus-tiimin tapaaminen. Tavoitteena:
– luoda käsitys hankkeen vaiheesta ja painopisteistä omalla alueella
– hahmottaa tavoitteet hankkeen jälkeiselle Barnahus-työlle omalla alueella