Päivitetty 03.08.2022

Lastensuojelun sosiaalityö

Tässä tekstissä puhutaan lastensuojelun sosiaalityöstä ja lastensuojelun sosiaalityöntekijästä viitattaessa siihen sosiaalitoimen tahoon, minkä vastuulle ja tehtäväksi toimialueella on osoitettu lastensuojeluilmoitusten vastaanottaminen, niiden kiireellisyyden arvioiminen ja lapsen suojelutarpeen selvittäminen. Kunnissa, kuntayhtymissä ja tulevilla hyvinvointialueilla tämän tehtävän hoitaminen on voitu sijoittaa keskenään erilaisiin kohtiin palvelujärjestelmää, esimerkiksi joillain alueilla kiireellistä selvittelyä vaativat lastensuojeluilmoitukset hoidetaan sosiaalipäivystyksessä tai keskitetyssä lastensuojelun päivystyksessä. Eroja voi olla myös siinä, missä raja lapsiperheiden sosiaalityön ja varsinaisen lastensuojelun sosiaalityön välillä menee.