Eeva Nikkola ja Julia Korkman Lääkärilehti 34/2017 vsk 72. Tieteessä | kättä pidempää

  • Lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa poliisille ja lastensuojelulle, jos hänelle työssään herää epäily lapseen kohdistuneesta pahoinpitelystä.
  • Rikoksesta ei tarvitse olla varmoja todisteita. Kun ilmoitus on tehty, rikosepäilyn tutkinta kuuluu poliisille.
  • Jos lääkäri on epävarma, täyttyykö ilmoitusvelvollisuus, on suositeltavaa konsultoida poliisia tai lasten oikeuspsykiatrian työryhmän asiantuntijaa tai sosiaalipediatrian erikoislääkäriä lähimmässä yliopistosairaalassa.
  • Pahoinpitelyn tunnistaminen on vaikeaa, mutta asiantuntijoiden konsultointi ja viranomaisyhteistyö helpottavat asioiden selvittämistä.