Lastensuojelun sosiaalityö ja lapsiin kohdistuva väkivalta – pilottikoulutuksen kokemuksia ja osaamistarpeiden analyysi tutkimustiedon valossa

Työpaperin kirjoittajana Miia Ståhlberg

Lapset ja väkivalta -lisäkoulutuksen tavoitteena on tuoda sosiaalityöntekijöille tietoa ja välineitä työskentelyyn väkivaltaa kohdanneiden lasten ja perheiden kanssa. Tarkoituksena on vastata sekä tutkimuksen kautta välittyneeseen että kentän kautta tietoon tulleisiin sosiaalityöntekijöiden osaamisen katveisiin.

Ensimmäistä kertaa järjestetyn Lapset ja väkivalta -lisäkoulutuksen (2021–22) osallistujilta on kerätty palautetta koulutuksen alussa ja lopussa. Tämän työpaperin tarkoituksena on palautetiedon yhteenvedon lisäksi pyrkiä paikantamaan sellaisia tietoja ja taitoja, jotka sosiaalityöntekijät kokevat keskeisiksi väkivaltaa kokeneiden lasten ja perheiden auttamisessa – millaista osaamista tarvitaan, jotta väkivalta tunnistetaan ja siihen pystytään puuttumaan vaikuttavasti?