• Lapselle sepitetyssä tai aiheutetussa sairaudessa aikuinen pyrkii saamaan lapsen näyttämään todellista
sairaammalta ja hankkimaan perusteetta tutkimuksia ja hoitoja.
• Sepittämisessä oireet ovat väärin kuvattuja, liioiteltuja tai keksittyjä.
• Aiheutetussa tilanteessa lapseen tai hänen näytteisiinsä on konkreettisestikajottu.
• Tällaista kaltoinkohtelua on vaikea tunnistaa. Pahimmillaan se johtaa vammautumiseen tai kuolemaan.
• Lapsen auttaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Vakavimmat tapaukset ilmoitetaan lastensuojelulle, joskus myös poliisille.

Laura Seppälä ja Eeva Nikkola, Lääkärilehti 7/2018 vsk 73, Tieteessä | katsaus