Väkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten osallisuus on turvattava