Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä – mitä tulee huomioida?

Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim

Minna Joki-Erkkilä ja Julia Korkman

Teema: Lasten kaltoinkohtelu (Erikoistoimittajat: Sarimari Tupola, Satu Kivitie-Kallio ja Pekka Lahdenne)

Duodecim (terveysportti.fi) 10/2015. 2015;131(10):985-90

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on tunteita herättävä aihe, ja omaisen hätä voi olla hyvin mukaansa tempaavaa. Epäilyn herätessä tulee käyttää aikaa tilanteen hallintaan ja rauhoittamiseen. Jokaisen lasten kanssa työtä tekevän on tärkeää osata toimia hyväksikäyttöepäilyn noustua esille tavalla, joka ei aiheuta ongelmia mahdollisen rikosprosessin tutkintaan. Käypä hoito -suosituksiin tutustuminen etukäteen on yksi hyvä tapa varmistaa riittävät perustiedot aiheesta ja sen kohtaamisesta. Epäilyn herätessä on tärkeää kuunnella lasta ja dokumentoida tiedot yksityiskohtaisesti. Liiallinen kysymysten ja erityisesti suorien kysymysten esittäminen saattaa vaikuttaa kielteisesti rikosprosessiin. Somaattisten tutkimusten ajankohdan kiireellisyyden määrää hyväksikäyttöepäilyn viimeinen mahdollinen tapahtuma-ajankohta.