Lapsi myrskyn keskellä  – vaikeiden huoltoriitojen dynamiikka, väkivalta, väkivaltaepäilyt ja vieraannuttaminen

Vaikea ja pitkäkestoinen huoltoriita vaatii tehokasta puuttumista, sillä se vaarantaa lapsen kasvun ja kehityksen. Toisaalta sekä kotimaassa että kansainvälisesti vaikeat huoltoriidat koetaan eri hallinnonaloilla poikkeuksellisen kuormittaviksi tilanteiksi. Erityisen haastavia ovat väkivaltaa, väkivaltaepäilyjä tai vieraannuttamisväitteitä sisältävät huoltoriidat.

Artikkeli valottaa vaikeiden huoltoriitojen dynamiikkaa ja niihin kytkeytyviä väkivaltaväitteitä ja antaa ammattilaisille suuntaviivoja näissä tilanteissa työskentelyyn.

 Laajasalo T. (2022). Teoksessa Vaativan erotyön käsikirja. Toim. Vaitomaa, J. Muukkonen, T., Rautio, S. Ensi- ja Turvakotien liitto 2022