Verkkovälitteiset lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Digitaalisissa ympäristöissä tapahtuva lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta ja sitä todistava kuva- ja videomateriaali on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt valtavasti internetin käytön ja sosiaalisen median tullessa osaksi lähes jokaisen arkea ympäri maailman.

Poliisi kirjasi vuonna 2021 hieman yli 3100 rikosilmoitusta lapseen kohdistuvista seksuaalirikoksista, joista kuvamateriaalin liittyviä oli lähes 850. (Poliisi.fi 2022.) Näistä suurimpaan osaan digitaaliset ympäristöt liittyvät tavalla tai toisella. 

Yhdysvalloissa toimiva lastensuojelujärjestö NCMEC ja sen ”Cyber Tipline” kokoaa verkossa toimivien palveluntarjoajien ilmoituksia lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja välittää niitä ympäri maailmaa. Luvut kasvavat valtavasti vuosi vuodelta. Vuonna 2021 ilmoituksia vastaanotettiin yhteensä häkellyttävät 29,3 miljoonaa, mikä tarkoitti 35% kasvua edelliseen vuoteen 2020 verrattuna. (NCMEC 2022.)

Suuri osa Suomen poliisille ilmoitetuista lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevista vihjeistä koostuu näistä NCMEC:in toimittamista raporteista. Suomen poliisille raportteja välitettiin vuonna 2021 yli 6079, kun vuonna 2020 luku oli 4419. (NCMEC 2022.)

Digitaalisissa ympäristössä tapahtuvat lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset voivat olla aikuisen lapseen kohdistamaa sanallista houkuttelua tai häirintää, seksuaalissävytteisiä viestejä tai kommentteja, seksuaalissävytteisen kuvamateriaalin lähettämistä tai pyytämistä lapselta tai vaikka videoyhteyden tallentamista, jos lapsi on saatu riisumaan kameran edessä vaatteitaan tai poseeraamaan aikuisen ohjeistamana seksuaalissävytteisesti.

Viimeaikaiset tutkimustulokset ovat tuoneet ilmi, että digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvat seksuaalirikokset voivat olla vähintäänkin yhtä haitallisia lapsille kuin fyysisessä ympäristössä tapahtuvat. Tekomuotoja on hyvin monenlaisia, samoin kuin tekojen haitallisuuden asteita lapsille. (Joleby 2021.)

Joleby, Malin 2021. Technology-assisted child sexual abuse, Thesis for Doctoral degree, Karolinska Instituset. Saatavilla: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28018.22724

NCMEC, National Center of Missing and Exploited Children 2022. Cyber Tipline 2021 Report. Saatavilla: https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline/cybertiplinedata

Poliisi.fi 2022. Toimintaympäristöt ja tilastot. Analyysit ja rikollisuustilastot. Poliisin tulostietojärjestelmä PolStat. Saatavilla: https://poliisi.fi/toimintaymparisto-ja-tilastot