Lapsirikostutkinnan erityispiirteenä on tuomioistuinprosessien huomiointi jo esitutkinnan aikana, koska lasta ei kuulla tuomioistuimessa läsnäolevana.

Esitutkinta etenee syyttäjältä syyteharkintaan ja mahdollisen syytteennostamisen kautta tuomioistuinkäsittelyyn. Esitutkinnassa tulee huomioida se, että esitutkintapöytäkirjan sisältö täyttää ne laatuvaatimukset, joita esitutkinnalta ja erityisesti lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnalta vaaditaan, jotta myöhemmässä oikeusprosessissa pystytään esitutkinnan pohjalta suorittamaan laadukas syyteharkinta ja onnistunut oikeuskäsittely.

Katso:

Käsikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkintaan