Väkivaltatutkimus halki tieteiden kentän II

23.10.2023 THL ja verkossa

Seminaarin tavoitteena on tehdä näkyväksi monipuolista väkivaltaan liittyvää tutkimusta, jota tehdään eri tieteenaloilla Suomessa. Lisäksi tavoitteena on edistää aiheesta kiinnostuneiden tutkijoiden, kehittäjien ja suuren yleisön keskinäistä vuoropuhelua ja verkostoitumista.   
  
Järjestäjänä on THL:n väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymä, erityispalvelut.   

Katso ohjelma ja ilmoittaudu täältä 15.10.2023 mennessä (THL tapahtumakalenteri)