LASTA-seula -malli lapsiin kohdistuvan väkivallan rikosepäilyjen selvittämisen välineenä. VN-TEAS RAPORTIN JULKAISUTILAISUUS.

06.11.2023 Verkossa

Suomessa käytetään LASTA-seula -mallia osana lapsiin kohdistuvan väkivallan rikosepäilyjen selvittämistä. Mallin tarkoituksena on varmistaa tiedonvaihto ja moniammatillinen viranomaisyhteistyö selvitettäessä rikosepäilyjä sekä edesauttaa lasten tukea ja hoitoa. Käyttöönoton laajentumisesta huolimatta toimintamallin vaikuttavuutta ei toistaiseksi ole tutkittu.  Julkaistavassa raportissa kuvataan LASTA-seula -mallin nykytilaa, arvioidaan sen vaikuttavuutta poliisin toimittaman esitutkinnan kestoon lapsiin kohdistuvan väkivallan rikosepäilyissä sekä tutkitaan LASTA-seula -mallissa toimivien asiantuntijoiden käsityksiä mallin toimivuudesta ja haasteista.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu 3.11. mennessä täältä (THL tapahtumakalenteri)