Future, hope and resilience

13.09.2024 Online or THL, Helsinki

NFBO (Nordic Association for Preventing Child Abuse And Neglect) arranges this event. The program is in Finnish, Swedish and English.

NFBO:n logo

Program:

9.00 Tilaisuuden avaus

9.05-9.35 Tulevaisuusvalta, Sanna Rekola

Tulevaisuusvalta tarkoittaa valtaa vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuudessa pidetään mahdollisena ja toivottavana. Tulevaisuusvallan laajentaminen on muun muassa tulevaisuuskeskusteluun mukaan kutsumista, huomiotta jääneiden äänten esille tuomista, tulevaisuusnäkymien monipuolistamista ja tulevaisuusajattelun edellytysten luomista moninaisemmalle joukolle. Kriisien ja yllätysten ajassa tarvitsemme uusia suuntia ja moniäänistä keskustelua siitä, millaista tulevaisuutta haluamme yhdessä rakentaa. Nyt tehtävillä päätöksillä ja valinnoilla on kauaskantoisia seurauksia. Tulevaisuudet ovat liian tärkeitä jätettäväksi vain harvojen käsiin. Tulevaisuusvalta – Sitra

9.35-10.35 Vulnerable Internet, Niels-Christian Dybdahl Bilenberg

Young people in vulnerable positions come together in various online communities, for better or worse. Niels-Christian provides an introduction to some of these communities, what motivates young people to get involved, and, importantly, how professionals need to actively engage with the online behavior of young people in these communities. Niels-Christian will share experiences with different forms of positive online alternatives, discussing how these can contribute positively to the emotional and mental well-being of young people. He will also highlight potential pitfalls for social welfare organizations or professionals when making themselves accessible online.

10.50-11.05 Framtiden är här: intervjuträning med avatarer, Rasmus Ahlgren

Framtidens utbildning är redan här. I det här föredraget får du lära dig hur du kan öva på att fråga barn om våld med hjälp av Avatar-teknik. Avatar Training (ai-avatartraining.com)

11.05-11.30 Right to belong, Niina Junttila

Lähes joka kolmas nuori kokee toistuvaa yksinäisyyttä tai tunnetta ulkopuolisuudesta, pahimmillaan näkymättömyydestä. Pitkittynyt yksinäisyys ja ulkopuolisuus heikentää sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointia ja terveyttä, kykyä oppia ja integroitua osaksi yhteisöjä sekä lisää syrjäytymisen, itsetuhoisuuden, väkivallan ja radikalisoitumisen riskiä. Yksinäisyyden vähentämiseen on olemassa paljon yksilötason keinoja, mutta tehokkainta olisi tehdä asioita yhdessä. Tämä vaatii ennen kaikkea muutoksia siinä, mitä toisista ajattelemme ja miten yhteisöissämme toimimme.  

Ratkaisuja yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämiseen lapsuudessa ja nuoruudessa – Right to Belong

11.30 -11.55 Nuoret, toivo ja toimijuus väkivallan vastaisessa työssä, Ilona Mäki

Puheenvuorossa kerrotaan yhteiskehittämisen pohjalta kootusta tiedosta: nuorten hyvät ihmissuhteet, lähisuhdeväkivalta ilmiönä ja palveluista. Työtä on tehty yhdessä nuorten kanssa sosiaalisen median lisäksi kouluissa, alueellisissa tapahtumissa ja nuorten vapaa-ajan ympäristöissä.

11.55-12 Konferenssen i Köpenhamn: NFBO – Nordic Association for Preventing Child Abuse And Neglect

Registration until 6.9. if you are coming to Finnish Institute for Health and Welfare and until 11.9. if you join online: https://link.webropolsurveys.com/S/67CF2F1BC55E73B7 (Webropol)

Ensi- ja turvakotien liiton logo
Folkhälsanin logo
Barnahus-logo