Julkaisutilaisuus: Lasten traumaattisten kokemusten käsittely – kokemuksia Barnahus-hankkeessa jalkautetuista psykososiaalisista työmenetelmistä

01.12.2023 Verkossa